Інформefp1аційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право» видається з 1994 року.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

- економічні науки: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2015 р. №1328 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року".

- юридичні науки: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 р. № 820 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року".

- фахове видання з обліку та аудитуРішення Аудиторської палати України від 21.12.2017 № 353/10.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 21620-11520 ПР від 12.10.2015 р.

 

Журналу присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер ISSN 2409-1944 та включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. Сторінка журналу на сайті Index Copernicus:

http://journals.indexcopernicus.com/++,p24782238,3.html

Засновники: Аудиторська фірма «Аналітик» спільно з Академією муніципального управління та Національною академією внутрішніх справ.

Статті обов’язково проходять відбір, зовнішнє і внутрішнє рецензування. Повний або частковий передрук матеріалів журналу допускається лише за згодою редакції. Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.