Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал "Економіка. Фінанси. Право" запрошує Вас до співпраці

Будемо раді опублікувати цікаві та корисні статті авторів, які пишуть за тематикою журналу, науковців і здобувачів наукових ступенів. На сторінках журналу "Економіка. Фінанси. Право" висвітлюються питання, пов'язані з вирішенням конкретних проблем економіко-правового та фінансового характеру.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

- економічні науки: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2015 р. №1328 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року".

- юридичні науки: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 р. № 820 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року".

- фахове видання з обліку та аудиту: Рішення Аудиторської палати України від 21.12.2017 № 353/10.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 21620-11520 ПР від 12.10.2015 р.

Пропонуємо оформити передплату на виданнята особливі заохочувальні умови у журналі "Економіка. Фінанси. Право" через будь-яке відділення "Укрпошти", а також через наступні передплатні агенції:

ДП "Преса", ТОВ "АС-Медіа", ТОВ "ПресЦентр Київ"

Наш передплатний індекс: 74182 (Укрпошта)

При замовленні передплати безпосередньо у редакції діють наступні тарифи:

- електронний примірник: 60 грн/місяць;

- друкований примірник: 80 грн/місяць.