Статті

Контакти

Адреса редакції журналу "Економіка. Фінанси. Право":

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44

Аудиторська фірма "Аналітик"

Редакція журналу "Економіка. Фінанси. Право"

 

Режим роботи редакції:

понеділок - п'ятниця з 09:00 по 17:30,

перерва з 13:00 до 14:00

 

Телефони:

+38-096-221-88-61,
+38-050-735-43-41,

+38-096-898-35-35,

+38-044-278-05-88

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web-сайт: 

Передплатний індекс: 74182

Підписка на журнал

Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал "Економіка. Фінанси. Право" запрошує Вас до співпраці

Будемо раді опублікувати цікаві та корисні статті авторів, які пишуть за тематикою журналу, науковців і здобувачів наукових ступенів. На сторінках журналу "Економіка. Фінанси. Право" висвітлюються питання, пов'язані з вирішенням конкретних проблем економіко-правового та фінансового характеру.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

- економічні науки: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2015 р. №1328 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року".

- юридичні науки: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 р. № 820 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року".

- фахове видання з обліку та аудиту: Рішення Аудиторської палати України від 21.12.2017 № 353/10.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 21620-11520 ПР від 12.10.2015 р.

Пропонуємо оформити передплату на виданнята особливі заохочувальні умови у журналі "Економіка. Фінанси. Право" через будь-яке відділення "Укрпошти", а також через наступні передплатні агенції:

ДП "Преса", ТОВ "АС-Медіа", ТОВ "ПресЦентр Київ"

Наш передплатний індекс: 74182 (Укрпошта)

При замовленні передплати безпосередньо у редакції діють наступні тарифи:

- електронний примірник: 60 грн/місяць;

- друкований примірник: 80 грн/місяць.

Інформація для авторів (Вимоги до матеріалів)

До уваги авторів! Просимо звернути увагу на зміни у редакційній політиці стосовно вимог до подання статтей.

До уваги авторів! Прийом матеріалів на грудень здійснюється до 20 грудня 2019 р. включно. Також йде прийом матеріалів у січневий випуск 2020 р. Просимо авторів звернути увагу на вимоги до оформлення статті!

Вітаються статті англійською мовою!

Щодо можливості та строків термінової публікації матеріалів уточнюйте у редакції. Також здійснюється прийом матеріалів на пізніші номери. 

 

 

 

 

До відома авторів, які публікують статті в журналі "Економіка. Фінанси. Право".

 

 

Для публікації в журналі статті автор повинен здійснити наступні дії:

 

1. Надіслати до редколегії журналу наступні матеріали:

- статтю, виконану згідно вимог;

- фото автора (бажано);

- таблицю із заповненими даними;

- рецензію на статтю.

 

За бажанням автора редакція може надати допомогу у рецензуванні статті.

Усі матеріали надсилаються на адресу редакції efp.redaktor@gmail.com

 

 

*   *   *

 

 

Матеріали для авторів!

 

 

- Вимоги до подання статтей (скачати або перейти);

- стандарт оформлення списку використаних джерел - ДСТУ 8302:2015 (скачати зразки оформлення);

приклад оформлення статті (скачати шаблон структури статті);

- авторські дані (скачати шаблон заповнення авторських даних);

- реквізити для оплати (скачати реквізити).

 

*   *   *

 

Велике прохання до авторів точно вказувати координати (адресу, індекс, е-мейл) отримувача (для поштової пересилки)!!!

Подані статті розглядаються впродовж трьох робочих днів після подачі матеріалів.

 

2. Після затвердження статті та виставлення редакцією рахуннку автор повинен оплатити статтю і надіслати відскановану квитанцію через електронну пошту на адресу редакції журналу "Економіка. Фінанси. Право"  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  з поміткою "квитанція за статтю".

Проплата автором матеріалів здійснюється впродовж трьох робочих днів після затвердження статті та виставлення редакцією рахунку. Можливе відтермінування проплати за домовленістю із редакцією.

Зазначення у анкеті місяця публікації визначає тариф, за яким формується рахунок за статтю.

В разі недотримання вище перелічених вимог, редакція має право відмовитись розглядати надані матеріали.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора).

Гарантією того, що стаття потрапить у номер журналу, є вчасне повідомлення редакції журналу ЕФП про оплату статті через надсилання сканованої квитанції про оплату статті на електронну пошту редакції журналу.

Статті включаються в номери журналу "Економіка. Фінанси. Право" по черговості їх надходження.

 

*   *   *

 

З 1 січня 2019 р. вартість публікації статті - 60 грн / сторінка (при подачі до 20 числа поточного місяця).

Доставка: Укрпошта - 40 грн., Нова пошта - 50 грн., самовивіз і електронний варіант - входить у загальну вартість.

Вимоги до статтей

Вимоги до статей, які подаються опублікування у журналі

"Економіка. Фінанси. Право"

 

Стаття подається у електронному вигляді та повинна мати такі обов'язкові змістові елементи:

1) індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК): згідно стандарту ДСТУ6096:2009 СІБВС (ГОСТ 7.90-2007);

2) назва статті: пишеться українською та англійською мовою (якщо мова статті російська або англійська, — пишуться російською та англійською мовами);

3) анотація, ключові слова:

– якщо мова статті – українська:

обсяг тексту анотації мовою статті – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації російською мовою – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації англійською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки – відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion.

– якщо мова статті – російська:

обсяг тексту анотації мовою статті – не менше 500 знаків, обсяг тексту анотації англійською та українською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки (англійською мовою – відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion).

– якщо мова статті – англійська:

обсяг тексту анотації англійською та українською мовою – не менше 1800 знаків зі збереженням структури статті: вступ, мета, результати, висновки (англійською мовою – відповідно Introduction, Purpose, Results, Conclusion).

4) текст статті, який повинен вміщати в себе взаємопов’язані розділи:

Вступ: постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

Постановка завдання: формулювання мети роботи і методів дослідження теми, що розглядається;

Результати: виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів;

Висновки: висновки з даного дослідження та перспективи подальших розробок у даному напрямку;

5) список використаних джерел: подається згідно стандарту ДСТУ 8302:2015 (зразки оформлення).

 

6) список обов’язково супроводжується перекладом назв англійською мовою (References).

У References назви статтей перекладаються, прізвища та ініціали авторів транслітеруються з мови оригіналу за відповідним стандартом.

 

 

Транслітерація тексту

Транслітерація тексту(вт.ч. прізвищ та ініціалів) україномовного написання – згідно транслітерації, затвердженої Кабінетом Міністрів України № 55 від 27.01.2010 (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF/print).

Транслітерація тексту (в т.ч. прізвищ та ініціалів) російськомовного написання – згідно з транслітерацією Держдепартаменту США (URL: http://transliteration.ru/gosdep/)/

 

 

У References дозволяється для організацій та видавництв крім перекладу також й транслітерація. Назви міст видавництва розшифровуються повністю.

До джерела наприкінці необхідно додати позначення про мову оригіналу.

Якщо джерело українською мовою – додається (in Ukrainian); якщо джерело російською мовою – додається (in Russian).

 

 

 

Крім статті автор повинен надати:

 

1) відомості про автора (авторів) (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи або навчання, посада, населений пункт);

2) квитанцію про оплату статті або квитанцію про передплату на 6 місяців та квитанцію про оплату різниці*.

*У випадку, якщо автор здійснює підписку на 6 місяців на журнал "Економіка. Фінанси. Право" (оформляється у будь-якому відділенні "Укрпошти", передплатний індекс 74182), він подає квитанцію про здійснення передплати, а також квитанцію про сплату на рахунок журналу "Економіка. Фінанси. Право" суми, що дорівнює різниці між фактичною вартістю статті і передплатою.

Наприклад, стаття на 10 стор. оцінена 500 грн. Передплата на 6 місяців на пошті – 265 грн. Автор додатково сплачує 500 – 265 = 235 грн..

 

Вимоги до формату подання статей

 

Формат текстового файлу: Microsoft Word (типу *.docабо *.rtf);

Формат таблиць, графіків та ілюстрацій Microsoft Excel(типу *.xls) або Microsoft Visio (типу *.vsd).

Прохання до авторів не висилати текстові файли у форматі docx!

Стаття має бути сформована у текстовому файлі Microsoft Word. Таблиці, графіки та ілюстрації подаються в тексті, а також в окремому файліMicrosoft Word.

Графіки, таблиці та ілюстрації мають бути обов'язково представлені у окремому файліMicrosoft Excelз наведенням вихідних даних для побудови відповідного графічного елементу; блок-схеми, алгоритми можуть бути також представлені у форматі Microsoft Visio.

Відповідно до ДСТУ 3008-95 ілюстрації, графіки, діаграми позначаються словом "рисунок" (в тексті "рис.") з відповідною нумерацією.

Стаття повинна бути структурованою: розділи з назвами (прописними літерами, центровані), або просто виділені (прописними літерами), чітко виділені головні думки: обов’язковими пунктами є "Вступ", "Мета роботи", "Методи дослідження", "Результати", "Висновки", "Список використаних джерел".

Якщо у статті використовуються статистичні чи інші дані, які не є авторськими, обов'язково має бути посилання на відповідне джерело.

Обсяг статті має становити від 8-и сторінок друкованого тексту (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5);

В окремому файлі Microsoft Word подаються відомості про авторів. Окремими файлами слід докласти фотографії авторів — формат JPEG. Ім'я файлу за прізвищем автора: напр. Ivanyuk.jpg.

Після затвердження статті автор повинен оплатити статтю і надіслати відскановану квитанцію через електронну пошту на адресу редакції журналу "Економіка. Фінанси. Право" Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  з поміткою "квитанція за статтю".

Розрахунок суми за статтю здійснюється за зверненням у редакцію журналу "Економіка. Фінанси. Право" за координатами (перейти).

Додатково, крім суми за статтю, автор має сплатити за поштову пересилку. Якщо автор забирає журнал безпосередньо з редакції (самовивіз), сплачувати за поштову пересилку не потрібно.

В разі недотримання вище перелічених вимог, редакція має право відмовитись розглядати надані матеріали. Обов'язковою умовою щодо подання статей на розгляд є наявність електронної версії відповідних статей.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора).

Редакція не повертає надані матеріали та має право відмовити у публікації відповідно до умов редакційної політики без окремого повідомлення.

Статті можуть надаватися безпосередньо до редакції або надсилатися на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою у темі листа "редакція ЕФП".

Гарантією того, що стаття потрапить у номер журналу, є вчасне повідомлення редакції журналу ЕФП про оплату статті через надсилання сканованої квитанції про оплату статті на електронну пошту редакції журналу.

Редколегія

Керівник редакційної колегії з економічних наук:

Бутинець Тетяна Анатоліївна, д.е.н., професор, головний науковий співробітник Наукової лабораторії з проблем кримінальної поліції навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Члени редакційної колегії з економічних наук:

Бондар Валерій Петрович, д.е.н., керуючий партнер аудиторської фірми “HLB UKRAINE”, член Ради Аудиторської палати України, член ФПБАУ

Величко Олена Георгіївна, радник першого віце-прем'єр міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України

Вініченко Ігор Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Герасимович Анатолій Михайлович, д.е.н., професор, Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування

Дацій Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжре-гіональної Академії управління персоналом (МАУП), Заслужений працівник освіти України

Іванюта Василь Фалимонович, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі

Клименюк Микола Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту та міжнародних економічних відносин Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Левченко Валентина Петрівна, д.е.н., член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, директор ВПГО «Спілка аудиторів України»

Манцевич Юрій Миколайович, д.е.н., доцент,вчений секретар Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування»

Невелєв Олександр Михайлович, д.е.н., доцент

Потишняк Олена Миколаївна, д.е.н., доцент, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Прушківський Володимир Геннадійович, д.е.н., професор, перший проректор Запорізького національного технічного університету

Редько Олександр Юрійович, д.е.н., перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор, академік НАСОА

Сук Петро Леонідович, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Ткаченко Сергій Анатолійович, д.е.н, доцент, в.о. ректора Вищого навчального закладу "Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»"

Царенко Оксана В'ячеславівна, д.е.н., професор, завідувач кафедрою обліку та аудиту, Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Керівник редакційної колегії з правових наук:

Константінов Сергій Федорович, д.ю.н, професор, завідувач кафедри адміністративної діяльності НАВС

Члени редакційної колегії з правових наук:

Бичкова Світлана Сергіївна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ , полковник поліції

Василинчук Віктор Іванович, д.ю.н., професор, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ, заслужений юрист України, полковник поліції

Глушков Валерій Олександрович, д.ю.н., професор, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, економіко-правовий коледж, кафедра права

Джужа Олександр Миколайович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ, заслужений юрист України

Клименко Олена Вікторівна, д.н.держ.упр., к.ю.н., доцент, завідувачка кафедрою конституційного і міжнародного права Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Копан Олексій Володимирович, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування навчально-наукового інституту № 1

Луць Володимир Васильович, д.ю.н., професор, член відділу цивільно-правових наук Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України

Озерський Ігор Володимирович, д.ю.н, доцент, професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Фрицький Юрій Олегович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін, Інститут права та суспільних відносин Університету "Україна". Заслужений юрист України.


Шеф-редактор:

Головач Володимир Володимирович, к.ю.н., голова правління Аудиторської фірми "Аналітик", Заслужений юрист України